NCAUJ XIM: Ib Tug Neeg Per Ncauj Txwv (Hauv Rupees)

Cov nqi nram qab no tsis siv rau thaum lub sijhawm Festive (Durga puja period, Xyoo tshiab thiab Chistmass, Lub caij so National, RathaYatra Period, Holi period)

Tus nqi Ib tug neeg Nyiaj txiag tsev so Txuj lub tsev so Deluxe tsev so Khoom kim heev tsev so
02 Cov Neeg 33,679.00 33,679.00 33,679.00 33,679.00
04 Cov Neeg 23,586.00 23,586.00 23,586.00 23,586.00
06 Cov Neeg 21,315.00 21,315.00 21,315.00 21,315.00
08 Cov Neeg 24,268.00 24,268.00 24,268.00 24,268.00
10 Cov Neeg 21,725.00 21,725.00 21,725.00 21,725.00
Lub txaj ntxiv 15,400.00 15,400.00 15,400.00 15,400.00