Kev Tseg Cai:

  • Cov Neeg Tsis Tuaj Tebchaws Asmeskas / Cov Neeg Tuaj Txawv Tebchaws tuaj yeem tsim Cov Ntawv Pov Hwm thiab siv VISA thaum lub sijhawm ntawm Tshawb Fawb.
  • Cov Neeg Qhab los nqa ib daim ntawv pov thawj ntawm daim npav xa duab los siv thaum lub sijhawm ntawm Tshawb Fawb.
  • Daim ntawv cog lus ntawm booking yog yuav tau txais daim ntawv 100% ua ntej them nyiaj thaum lub sijhawm ua tus reservation.
[ninja_form id = "3"]
Thov hu rov qab

THOV KUV HUV ROV QAB

Sau koj cov lus hauv qab no thov hu rov qab thiab peb yuav rov qab los saib sai li sai tau.